Nisip

Sorturile de nisip pot fi de granulaţii diferite: nisip 0/1 mm, nisip 0/2 mm, nisip 0/4 mm

Utilizările uzuale sunt următoarele: ca materie primă pentru prelucrarea betonului, mortar, şapă, adezivi, ca strat suport pentru conducte, cable etc., ca nisip special pentru terenuri (ex. : golf, fotbal etc.), ca material de umplutură,ca material de amestec pentru pământul din sere şi solarii, ca strat suport pentru pavaje, ca materie primă in industria sticlei, ceramicii, ca material antiderapant iarna

Piatra

Sorturile de piatră au următoarele granulaţii : sort 4/8 mm; sort 8/16 mm; sort 16/31,5 mm

Utilizările uzuale sunt următoarele : pentru drenaje, ca materie primă pentru producerea betonului, ca materie primă pentru ballast stabilizat, ca material de umplutură pentru fundaţii, drumuri etc

Balast

Utilizările uzuale sunt următoarele : ca material de umplutură pentru fundaţii, drumuri, strat suport pentru conducte, cabluri, etc